top of page
Tortu ve Hava Ayırıcılar

Tesisat suyunun içinde bulunan pislikleri eriyik haldeki hava ve gazları tahliye etmek için kullanılır. Tek ürün ile hem pislik hem de hava sistemden ayrıştırılır. Özellikle soğutma tesisatları için çok uygun olup tesisatın dönüş hattına monte edilmelidir.

Paslanmaz Tortu ve Pislik Ayırıcı

Hava Ayırıcı

Kum Seperatörü

Hava Devrelerinde Su Atıcı

bottom of page